TRAKTOR 845 Kč => 160 Kč

TRAKTOR 845 Kč => 160 Kč

dříve Limit škody zdraví / věc 18 / 5 mil. Kč
dříve Asistenční služby řádově 1.000 Kč
dříve Každá událost sníží bonus
dříve Vozík za standardní cenu 189 Kč / rok

845 Kč / rok

+ 189 Kč / rok (vozík)

vylepšení Limit škody zdraví / věc 111 / 111 mil. Kč
vylepšení Asistenční služby 7.000 Kč
vylepšení První událost bez vlivu na bonus
úspora Pojištění vozíku zdarma

160 Kč / rok

+ 0 Kč / rok (vozík)