Etický kodex

CO ETICKÝ KODEX ZNAMENÁ?
galantni
-

Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese. Také některé organizace, sdružení nebo firmy mohou vytvářet kodex pro své zaměstnance… [zdroj: Wikipedia]

Ve FINOXu je pro nás zcela zásadní kvalitní služba pro Vás – pro klienty. Cílem je, aby vznikalo profesionální a zároveň i po lidské stránce příjemné prostředí. Chceme, abyste se na nás rádi obraceli jako na odborníky a zároveň věděli, že se můžete i příjemně pobavit… nejen o financích :-)!Petr Klatovský
-

desatero

-

1.  Při navazování prvního kontaktu pečlivě dbáme na to, aby jednání bylo příjemné a neobtěžující.

2.  O jiných nemluvíme negativně, názorně ukážeme, v čem můžeme být přínosem.

3.  Pečlivě zjišťujeme, jakou představu máte, až poté můžeme kvalitně poradit.

4.  Mluvíme srozumitelně, nezahlcujeme odbornými termíny, vítáme Vaše dotazy.

5.  Podáváme pravdivé informace, nelákáme na nereálné výhody, nezamlčujeme důležité skutečnosti.

6.  Porovnáváme ceny u více finančních institucí, nezapomínáme ale na kvalitu.

7.  Netlačíme na rychlá rozhodnutí.

8.  Usilujeme o dlouhodobou spokojenost s našimi službami.

9.  Pravidelně se vzděláváme, sledujeme aktuální trendy.

10.  Bezpečně nakládáme s citlivými daty, dodržujeme ustanovení ochrany osobních údajů.

-