Investice

INVESTOVÁNÍ MŮŽE PŘINÁŠET VELMI ZAJÍMAVÉ ZISKY

Hand Drawing Chart

Platí však několik jednoduchých pravidel a zásad:

 • investiční trojúhelník (vysokých výnosů nelze dosáhnout bez rizika a omezení okamžité dostupnosti peněz)

investicni_trojuhelnik

-
 • pečlivě zvažte, k čemu mají investované peníze sloužit a co očekáváte!
 • neinvestujte všechny volné peníze, část vždy ponechte v operativních rezervách!
 • minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích!
 • dodržte pravidelnost v investování!
 • pečlivě naplánujte a dodržte investiční horizont (nepodléhejte emočním tlakům v průběhu)!
-

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ
sporeni_vs_investice
-

Na cca 1 – 3 roky konzervativní strategie.

Na cca 3 – 7 let vyvážená strategie.

Na cca 7 a více let dynamická strategie.

-

PROČ?
U dynamické strategie výrazně kolísá aktuální hodnota investovaných peněz, proto není na krátké období vhodná. Pokud byste ale chtěli mít trochu adrenalinu, klidně ano. A nebo pokud je na trzích výrazný propad a chcete zkusit využít aktuální situaci k výraznému růstu hodnoty v blízké době. 
U konzervativní strategie jsou menší výkyvy, to však z pohledu dlouhodobého výhledu znamená i malé zhodnocení. Z pohledu dlouhodobého investování (např. příprava peněz na stáří, předčasné splacení hypotéky atd.) není tato strategie optimální, neboť se s největší pravděpodobností připravíte o velmi zajímavé zhodnocení peněz.

VÝHODY
 • peníze je možné vybírat průběžně
 • můžete si vybrat libovolnou částku
 • pravidelné měsíční investování lze přerušit
 • investiční smlouvu lze uzavřít i na RČ dítěte
 • po 3 letech jsou investice osvobozeny od daně 15% (nebo při ročním výběru do 100.000 Kč)
-